Agrobazaar.com.my

Mengenai Agrobazaar.com.my

Agrobazaar.com.my merupakan satu program di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS). Dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MOA) dan diuruskan oleh FAMA. Ianya telah dilancarkan oleh YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada 11 Disember 2014 di Putrajaya.

Baca Selanjutnya  

Khidmat Sokongan

Menyediakan info kementerian/jabatan/agensi bagi khidmat sokongan pensijilan, pembiayaan dan perbankan, logistik, tenaga kerja dan latihan

Baca Selanjutnya