NBME

Info NBME

New Breed Marketing Entreprenuer (NBME) adalah program pembangunan usahawan kepada semua komuniti portal agrobazaar.com.my dan individu yang berminat Usahawan NBME merupakan pemasar era baru yang menggunakan pemikiran & kaedah luar kotak untuk menghasilkan "content" atau pengisian termasuk "advertising & promotion material (a&p)" yang diperlukan oleh industri untuk meningkatkan jualan mereka.

Baca Selanjutnya  

Permohonan

Permohonan untuk menyertai NMBE boleh diperolehi dengan mendaftar di agrobazaar.com.my. Pihak Agrobazaar akan menghubungi anda melalui email dan juga no telefon yang telah disertakan dari semasa ke semasa.

Baca Selanjutnya  

Promosi

Pelbagai latihan disediakan oleh pihak Agrobazaar.com.my kepada NMBE bagi tujuan menambah pendapatan usahawan di samping memberi pendedahkan kepada teknik pemasaran online yang lebih efektif dan terkini

Baca Selanjutnya  

Agrobazaar Online Challenge (AOC)

AgroBazaar Online Challenge merupakan sebahagian daripada aktiviti New Breed Marketing Entrepreneur (NBME) iaitu merupakan satu program baru dibawah MYAGROSIS yang melibatkan perniagaan atas talian, lanya dirangka untuk memberi pendedahan kepada golongan muda yang kekurangan pengalaman dan modal untuk menceburi bisnes online dan pemasaran online.

Baca Selanjutnya  

Cara Mendaftar AOC

Langkah - langkah menyertai program Agrobazaar Online Challenge (AOC)

Baca Selanjutnya