Permohonan

Permohonan untuk menjadi ahli NBME adalah terbuka kepada orang ramai dan warganegara Malaysia. Ahli NBME perlu mengisi butiran melalui google form yang disediakan. Permohonan hanya membenarkan menggunakan satu email sahaja semasa permohonan melalui online.
Permohonan yang berjaya akan dimaklumkan kepada alamat email yang diberikan. Segala keputusan permohonan adalah muktamad. Klik dibawah pendaftaran Ahli NBME