Komuniti AgrobazaarKomuniti agrobazaar diwujudkan bagi membolehkan komuniti berkomunikasi dan berbincang berkaitan pemasaran secara online dan bagaimana menambah pendapatan melalui pemasaran di portal agrobazaar.com.my

Baca Selanjutnya  

NBME

New Breed Marketing Entreprenuer (NBME) adalah program pembangunan usahawan kepada semua komuniti portal agrobazaar.com.my dan individu yang berminat menjadi Usahawan NBME merupakan pemasar era baru yang menggunakan pemikiran & kaedah luar kotak untuk menghasilkan "content" atau pengisian termasuk "advertising & promotion material (a&p)" yang diperlukan oleh industri untuk meningkatkan jualan mereka.

Baca Selanjutnya  

Perkongsian

Perkongsian ini adalah untuk komuniti agrobazaar dan orang awam bagi mendapatkan maklumat terkini tentang testimoni, sukses story, newsletter terkini oleh pihak agrobazaar.com.my

Muhammad Sidek Osman

"Sistem berjemaah dalam urus bisnes, dan mengamalkan low budget high impact dipelajari dalam NBME membuka satu dimensi baru kepada saya."

Baca Selanjutnya  

Agrobazaar Online Challenge (AOC)

AgroBazaar Online Challenge merupakan sebahagian daripada aktiviti New Breed Marketing Entrepreneur (NBME) iaitu merupakan satu program baru dibawah MYAGROSIS yang melibatkan perniagaan atas talian, lanya dirangka untuk memberi pendedahan kepada golongan muda yang kekurangan pengalaman dan modal untuk menceburi bisnes online dan pemasaran online.

Testimoni

Nik Nasuria Binti Megat Ahmad

"Peluang mempelajari mengemaskini blog dan cara pengedaran produk membantu meningkatkan pendapatan saya."

Muhammad Sidek Osman

"Sistem berjemaah dalam urus bisnes, dan mengamalkan low budget high impact dipelajari dalam NBME membuka satu dimensi baru kepada saya."

Zurina Bt Ismail

"Kerisauan berbisnes online tidak ada lagi dengan mengikuti kursus di bawah NBME. Ilmu dalam membina blog, kempen perniagaan, perakaunan dan lain-lain sangat membantu."