Maklumat Agrobazaar


Pemulangan

Penukaran

Penukaran barang produk adalah tertakluk kepada terma dan syarat pembelian yang tertera di dalam portal agrobazaar.com.my. Maklumat lanjut boleh terus layari link berikut : Terma dan Syarat

Pemulangan Barang

Pemulangan barang produk adalah tertakluk kepada terma dan syarat pembelian oleh pengguna yang tertera di dalam portal agrobazaar.com.my. Maklumat lanjut boleh terus layari link berikut : Terma dan Syarat

Pemulangan Wang

Pemulangan wang hanya boleh dibuat bagi penghantaran yang tidak menepati syarat tempahan atau pembelian. Ianya adalah tertakluk kepada terma dan syarat pembelian oleh pengguna yang tertera di dalam portal agrobazaar.com.my. Maklumat lanjut boleh terus layari link berikut : Terma dan Syarat